ผลิตภัณฑ์ JLOX-103A

ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ตะแกรงโมเลกุล JLOX-103A

ตะแกรงโมเลกุล JLOX-103A ของจาโลนนั้นออกแบบมาสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนที่มีการดูดซับไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูง ตะแกรงโมเลกุล JLOX-103A เป็นผลึกอลูมิโนซิลิเกตชนิดลิเธียมแบบ X (LiX Zeolite) มีหน้าที่ดูดซับไนโตรเจนออกจากออกซิเจน ส่งผลให้อากาศที่ผ่านเข้ามาในระบบผลิตออกซิเจน (PSA) มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ใช้สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดเล็กที่ใช้ในทางการแพทย์ และลักษณะของมันคือมีความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนในปริมาณมาก มีค่าสัมประสิทธิ์การแยกไนโตรเจนและออกซิเจนสูง ดูดซึมได้ง่าย และความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนนั้นมากกว่าตะแกรงโมเลกุลแบบ A ถึง 2-3 เท่า และค่าสัมประสิทธิ์การแยกไนโตรเจนออกจากออกซิเจนมากกว่าตะแกรงโมเลกุลแบบ A ถึง 2 เท่า

การประยุกต์ใช้งาน :

เครื่องผลิตออกซิเจนด้วยระบบ VPSA
ตะแกรงโมเลกุลสำหรับกรองออกซิเจน JLOX-103A นี้ เป็นอลูมิโนซิลิเกตแบบลิเธียมที่มีโครงสร้างผลึกแบบ X รูภายในตะแกรงจะถูกเสริมสมรรถนะการกรองออกซิเจนให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้ลิเธียมเป็นรากฐาน ออกแบบมาสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนด้วยระบบ VPSA สำหรับอุตสาหกรรมออกซิเจน ที่มีความจุ: 300 -10000 Nm3 / ชั่วโมง ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนสูงถึง 93% ± 3%

คุณสมบัติของตะแกรงโมเลกุลที่ผลิตออกซิเจน ซีโอไลต์ลิเธียมแบบ x สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจน JLOX-103A
ออกแบบมาสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนแบบ VPSA ที่ใช้ในอุตสาหกรรม มีอัตราการไหลของออกซิเจนที่สูงกว่า 300 Nm³/h และความบริสุทธิ์ของออกซิเจนสามารถสูงถึง 93% ± 3%การนำกลับมาใช้ใหม่ตะแกรงโมเลกุล JLOX-103A นี้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยวิธีการเพิ่มความร้อนหรือวิธีการลดความดันได้

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด