ผลิตภัณฑ์ 13X

ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ตะแกรงโมเลกุล 13X
ตะแกรงโมเลกุล 13X คือสารดูดซับอะลูมิโนซิลิเกตที่มีไอออนโลหะโซเดียมแบบโครงสร้างผลึกชนิด X ที่ผลิตจากผงซีโอไลต์สังเคราะห์ ( Synthetic Zeolite Powder ) ร่วมกับวัตถุดิบ (Binder) อื่นๆ มีรูพรุนขนาดประมาณ 10 อังสตรอม (Å)  หรือ 1 นาโนเมตร (nm) สามารถดูดซับโมเลกุลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 อังสตรอม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้งาน :

1. กระบวนการดูดซับความชื้นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ  (Air) และก๊าซผสม (Mixed gases)
2. กระบวนการคัดแยกก๊าซออกซิเจนในอากาศ ให้มีความบริสุทธิ์สูง
3. การดูดซับสารเมอร์แคบแทนส์ (Mercaptans) และไฮโดรเจนซัลไฟด์จากไฮโดรคาร์บอนเหลว (Hydrocarbon liquid)
4. กระบวนการแยกพันธะไฮโดรคาร์บอนออกจากสารประกอบแอโรมาติก (Aromatics)

การกำจัดความชื้นสามารถทำได้โดยการให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 145-230 องศาเซลเซียส และการลดความดันที่เหมาะสม (Thermal and Pressure Swing Adsorption) เพื่อทำให้ความชื้นที่ถูกดูดซับภายในตะแกรงโมเลกุลถูกกำจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด