ผลิตภัณฑ์ 4A

ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ตะแกรงโมเลกุล 4A
ตะแกรงโมเลกุล 4A คือสารดูดซับอะลูมิโนซิลิเกตที่มีไอออนโลหะโซเดียมแบบโครงสร้างผลึกชนิด A ที่ผลิตจากผงซีโอไลต์สังเคราะห์ ( Synthetic Zeolite Powder ) ร่วมกับวัตถุดิบ (Binder) อื่นๆ มีรูพรุนขนาดประมาณ 4 อังสตรอม (Å)  หรือ 0.4 นาโนเมตร (nm) สามารถดูดซับโมเลกุลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 4 อังสตรอม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้งาน :

1.กระบวนการดูดซับความชื้นและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (Air) และก๊าซธรรมชาติ (Natural gas).

2.กระบวนการดูดซับสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอมโมเนียและเมทานอล ในก๊าซผสม (Mixed Gases).

3.กระบวนการดูดซับความชื้นในสารทำความเย็น (Refrigerant).

4.กระบวนการดูดซับความชื้นในระบบเบรกด้วยการอัดอากาศ (Air Brake System) สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่.

5.บรรจุในถุงขนาดเล็ก เพื่อใช้เป็นสารดูดความชื้นในอาหาร ยา และอื่นๆ.

การกำจัดความชื้นสามารถทำได้โดยการให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 145-230 องศาเซลเซียส และการลดความดันที่เหมาะสม (Thermal and Pressure Swing Adsorption) เพื่อทำให้ความชื้นที่ถูกดูดซับภายในตะแกรงโมเลกุลถูกกำจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด