ผลิตภัณฑ์ 3A

ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ตะแกรงโมเลกุล 3A
ตะแกรงโมเลกุล 3A คือสารดูดซับอะลูมิโนซิลิเกตที่มีไอออนโลหะโพแทสเซียมแบบโครงสร้างผลึกชนิด A ที่ผลิตจากผงซีโอไลต์สังเคราะห์ ( Synthetic Zeolite Powder ) ร่วมกับวัตถุดิบ (Binder) อื่นๆ มีรูพรุนขนาดประมาณ 3 อังสตรอม (Å)  หรือ 0.3 นาโนเมตร (nm) สามารถดูดซับโมเลกุลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 3 อังสตรอม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้งาน :

1. กระบวนการดูดซับความชื้นในการคัดแยกก๊าซในอากาศ.

2. ใช้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาในกระบวนการสลายพันธะสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Catalytic Cracking).
3. กระบวนการดูดซับความชื้นในก๊าซธรรมชาติ ( Natural Gases ).
4. กระบวนการดูดซับความชื้นในสารประกอบที่มีขั้วสูง เช่น เมทานอล และเอทานอล.
5. การดูดซับความชื้นในกระจกฉนวน (Insulated glass).

การดูดซับความชื้นในสารทำความเย็น ( Refrigerant ).
การกำจัดความชื้นสามารถทำได้โดยการให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 145-230 องศาเซลเซียส และการลดความดันที่เหมาะสม (Thermal and Pressure Swing Adsorption) เพื่อทำให้ความชื้นที่ถูกดูดซับภายในตะแกรงโมเลกุลถูกกำจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด