ผลิตภัณฑ์ 5A

ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ตะแกรงโมเลกุล 5A
ตะแกรงโมเลกุล 5A คือสารดูดซับอะลูมิโนซิลิเกตที่มีไอออนโลหะแคลเซียมแบบโครงสร้างผลึกชนิด A ที่ผลิตจากผงซีโอไลต์สังเคราะห์ ( Synthetic Zeolite Powder ) ร่วมกับวัตถุดิบ (Binder) อื่นๆ มีรูพรุนขนาดประมาณ 5 อังสตรอม (Å)  หรือ 0.5 นาโนเมตร (nm) สามารถดูดซับโมเลกุลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 5  อังสตรอม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประยุกต์ใช้งาน :

1.กระบวนการดูดซับความชื้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซธรรมชาติ

2.การดูดซับสารเมอร์แคบแทนส์ (Mercaptans) ในกระบวนการสลายพันธะสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยา (Catalytic Cracking

3.กระบวนการแยกสารประกอบพาราฟินและไอโซฟาราฟินในก๊าซธรรมชาติ (Natural gas)
4.
การเพิ่มความบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซเฉื่อยชนิดอื่นๆ ในก๊าซผสม (Mixed Gases)

การกำจัดความชื้นสามารถทำได้โดยการให้ความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 145-230 องศาเซลเซียส และการลดความดันที่เหมาะสม (Thermal and Pressure Swing Adsorption) เพื่อทำให้ความชื้นที่ถูกดูดซับภายในตะแกรงโมเลกุลถูกกำจัดออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำกลับมาใช้ใหม่.

 

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด