ผลิตภัณฑ์ JLOX-500 / JLOX-500S

ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

ตะแกรงโมเลกุล JLOX-500 / JLOX-500S

ตะแกรงโมเลกุล JLOX-500 คือสารดูดซับอะลูมิโนซิลิเกตที่มีไอออนโลหะโซเดียมแบบโครงสร้างผลึกชนิด X ที่ผลิตจากผงซีโอไลต์สังเคราะห์ ( Synthetic Zeolite Powder ) ร่วมกับวัตถุดิบ (Binder) อื่นๆ เช่นเดียวกับ ตะแกรงโมเลกุล 13X แต่จะมีสัดส่วนของซิลิก้าและอะลูมินา (Silica Alumina Ratio, SAR) ต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการคัดแยกก๊าซออกซิเจนออกจากก๊าซไนโตรเจนสูงขึ้น จากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ตะแกรงโมเลกุล JLOX-500 ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการผลิตก๊าซออกซิเจน

การประยุกต์ใช้งาน :

กระบวนการผลิตก๊าซออกซิเจนโดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ การกลั่นด้วยความเย็น (Cryogenic Distillation) และการดูดซับแบบสลับความดัน (Pressure Swing Adsorption) การกลั่นด้วยความเย็นจะเหมาะสำหรับการผลิตก๊าซออกซิเจนในปริมาณมากในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ส่วนระบบ PSA จะเหมาะกับการผลิตออกซิเจนในปริมาณน้อย เช่น โรงพยาบาล และโรงงานขนาดย่อมที่ต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการผลิต

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด