ไฮโดรเจนเก็ตเตอร์พร้อมช่องสุญญากาศของถังแช่แข็ง

...

ไฮโดรเจนเก็ตเตอร์พร้อมช่องสุญญากาศของถังแช่แข็ง

ไฮโดรเจนเก็ตเตอร์พร้อมช่องสุญญากาศของถังแช่แข็ง

เหตุใดเราจึงมุ่งเน้นไปที่ Hydrogen getter ด้วยพื้นที่สุญญากาศของถังแช่แข็ง
เพื่อรักษาประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนที่ดี โดยทั่วไป ระดับสุญญากาศของการผ่าจะต่ำกว่า 10-²Pa Pa การรั่วไหลและการปล่อยก๊าซในถังฉนวนการผ่าสุญญากาศสูงเป็นปัจจัยหลักที่ทำลายระดับสุญญากาศ
การรั่วไหล: การรั่วไหลของถังด้านในและด้านนอก ส่วนประกอบหลักคือ N2、O2 、CO2 และ H2O ซึ่งคิดเป็น 20% ถึง 30% ของก๊าซที่รั่วไหล และสามารถดูดซับได้ง่ายด้วยถ่านกัมมันต์หรือซีโอไลต์แบบดั้งเดิมที่ 77 K ขึ้นไป
ก๊าซที่ปล่อยออกมา: ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม อลูมิเนียมฟอยล์ และกระดาษแก้ว ซึ่งผลิตก๊าซ H2 เป็นหลัก โดยก๊าซ H2 คิดเป็น 70%~80% ของการรั่วไหลและก๊าซที่ปล่อยออกมา และเป็นการยากที่จะถูกดูดซับ ทำให้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำลายของ ระดับสุญญากาศ

การใช้งานตะแกรงโมเลกุลสำหรับไฮโดรเจนเก็ตเตอร์

ลักษณะสำคัญของซีรีส์ JLHA-100 มีดังนี้:
ถังฉนวนหลายชั้นสุญญากาศสูงส่วนใหญ่ประกอบด้วยเปลือกนอก (เหล็กกล้าคาร์บอน) ถังด้านใน (สแตนเลส) วัสดุสะท้อนแสง (อลูมิเนียมฟอยล์) และวัสดุฉนวน (กระดาษแก้ว)

ก) ความสามารถในการดูดซับของ PdO สำหรับ H2 เป็นประมาณ 8 เท่าของ JLHA-100 ในการใช้งานจริง โดยคำนึงถึงอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดูดซับไฮโดรเจนที่เหมือนกัน ปริมาณที่แนะนำของ JLHA-100 คือ 10-15 เท่าของ PdO
ข) ความสามารถในการดูดซับของ JLHA-100 สูงกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าและผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ค) การใช้ไฮโดรเจนเก็ตเตอร์ในถังฉนวนหลายชั้นที่มีสุญญากาศสูงมีบทบาทสำคัญในการรักษาระดับสุญญากาศเป็นเวลานาน การรักษาระดับสุญญากาศส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของไฮโดรเจนเก็ตเตอร์ และจะทำงานได้ดีหรือไม่

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด