กระบวนการขจัดความชื้นในเอทานอล

...

กระบวนการขจัดความชื้นในเอทานอล

กระบวนการขจัดความชื้นในเอทานอล ( Ethanol Dehydration )

ผู้ผลิตเอทานอลส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเอทานอลไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เนื่องจากยังคงมีน้ำหลงเหลืออยู่ ดังนั้นกระบวนการดูดซับน้ำในเอทานอลโดยใช้ตะแกรงโมเลกุล ยิ่งมีปริมาณน้ำต่ำเท่าใหร่ แอลกอฮอล์ก็จะยิ่งมีความบริสุทธิ์สูงขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การใช้กระบวนการกลั่นแบบหลายแรงดัน (Typical multi-pressure distillation) เพียงอย่างเดียว อัตราส่วนของเอทานอลและน้ำจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 95.5% และสูงสุดที่ 97.2% จึงจำเป็นต้องมีการดูดซับน้ำในเอทานอลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์สูงสุดให้กับเอทานอล

การใช้ตะแกรงโมเลกุลของ JALON เพื่อให้ได้เอทานอลบริสุทธิ์ปราศจากน้ำ

การใช้ตะแกรงโมเลกุลเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับเอทานอล

JLED ตะแกรงโมเลกุลเกรดสำหรับเอทานอล ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการดูดซับน้ำจากเอทานอลโดยระบบ PSA หรือ VSA เพื่อผลิตเอทานอลที่ผ่านการกลั่น ระบบ PSA (Pressure Swing Adsorption) ถูกรวมเข้ากับกระบวนการกลั่นด้วยแรงดันมาตรฐานหลากหลายรูปแบบ ในกระบวนการนี้ โมเลกุลของน้ำจะถูกดึงออกมาและดูดซับโดยรูพรุนของตะแกรงโมเลกุล JLED ทำให้มีเพียงเอทานอลเท่านั้น ที่จะผ่าน กระบวนการนี้ไปได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เอทานอลขั้นสุดท้ายมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8%

พันธมิตรของเรา

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด